João Ferro Martins
Suzuki ZKV 
2020 
Escultura
185 x 52 x 52 cm