Anna Jonsson
Viktoria 
2008 
Escultura
100 x 45 x 27 cm
6.000,00 € + IVA